EN CN
Contact:
Address:
Yang Lou Dong Tea Culture Eco-Industrial Park, Bawangmiao Village, Cha’anling Township, Chibi City, Hubei Province
Tel:
0715-5360158, 0715-5338999
Fax:
0715-5296973
Email:
682@yangloudong.com

Online Message:
Click to change the verification code
Scan to follow
WeChat Official Account of Yang Lou Dong Tea
Scan to follow
Little Red Book Official Account of Yang Lou Dong Tea
Scan to follow
Tik Tok Official Account of Yang Lou Dong Tea
Scan to follow
WeChat Channel Account of Yang Lou Dong
Scan to follow
Youzan official account of Yang Lou Dong Tea
Scan to follow
Sina Official Account of Yang Lou Dong Tea
Sales Outlets
Wuhan Shuiguohu Shop
Address : 1F 4 Annex Building 4, No. 21 Dongyi Road, Shuiguohu Street, Wuchang District, Wuhan City
Tel : 0715-5360158, 0715-5338999
Fax : 0715-5296973
Email : caoxin@yangloudong.com
Xi’an Beilin Shop
Address : Block A, World Trade Building, Dongguan South Street, Beilin District, Xi’an City
Tel : 0715-5360158, 0715-5338999
Fax : 0715-5296973
Email : liuyuqi@yangloudong.com
Guangzhou Panyu Shop
Address : Business Street, No. 201 Yingbin Road, Xinghewan Langxinyuan Community Phase 1, Panyu, Guangzhou
Tel : 0715-5360158, 0715-5338999
Fax : 0715-5296973
Email : zhangjunli@yangloudong.com
Yang Lou Dong Ganyuan Shop
Address : No. 45 Xianning Avenue, Guangchang Caiyuan, Xianan District, Xianning City
Tel : 0715-5360158, 0715-5338999
Fax : 0715-5296973
Email : 682@yangloudong.com
Yang Lou Dong Yueliangwan Shop
Address : Junction in front of Yueliangwan Municipal Party School, Wenquan Downtown Area, Xianan District, Xianning City
Tel : 0715-5360158, 0715-5338999
Fax : 0715-5296973
Email : 682@yangloudong.com
Yang Lou Dong Qing Zhuan Tea Beijing Flagship Store
Address : Room 104, Block F, Yingkun Shiji, Fengtai District, Beijing
Tel : 0715-5360158, 0715-5338999
Fax : 0715-5296973
Email : 682@yangloudong.com
Yang Lou Dong New District Shop
Address : Extra No. 1, Shengtai Community, Hebei Avenue, Chimagang Street, Chibi City
Tel : 0715-5338999
Fax : 0715-5360158
Email : 682@yangloudong.com

回到顶部